Van Raalten Bouwadvies is een onafhankelijk bureau welke ruim 30 jaar ervaring heeft met het bouwkundig keuren van onroerende zaken. Deze keuringen kunnen zowel ten behoeve van nieuw- (=oplevering) als bestaande bouw (= aan-/verkoopkeuring) worden uitgevoerd.

Bouwkundig rapport bij aan- en verkoop

Van Raalten Bouwadvies legt de bouwkundige staat van de woning vast in heldere taal en verduidelijkt de mogelijk aanwezige tekortkomingen en/of gebreken met nevengeplaatste detailfoto’s.

Verder vermeldt het rapport adviezen over onderhoud, herstel maatregelen en kosten.

Bekijk ook de pagina ‘Bestaande bouw’.

Opleveringskeuring

Van Raalten Bouwadvies heeft een grote ervaring met opleveringskeuringen van nieuwbouwwoningen. Alle gevonden gebreken worden zorgvuldig genoteerd en mede ondertekend door de opleverende-, uw contractpartij.

Bekijk ook de pagina ‘Nieuwbouw’.

Meeloopkeuring

Een rondgang in en rond de woning waarbij u mondeling (dus geen rapportage) op de visueel zichtbare tekortkomingen en/of gebreken wordt geattendeerd. Globaal ontvangt u tevens een kostenindicatie ten behoeve van herstel c.q. vervanging van de diverse bouwdelen.