Hoe weet u zeker dat u bij de aan- / verkoop of verbouwing van uw woning niet voor vervelende verrassingen komt te staan?

Van Raalten Bouwadvies biedt u vakkundig advies in onroerende zaken.

Bestaande bouw

Van Raalten Bouwadvies legt de bouwkundige staat van de woning vast in heldere taal en verduidelijkt de mogelijk aanwezige tekortkomingen en/of gebreken met nevengeplaatste detailfoto’s.

Verder vermeldt het rapport adviezen over onderhoud, herstel maatregelen en kosten.

Nieuwbouw

Van Raalten Bouwadvies heeft een grote ervaring met opleveringskeuringen van nieuwbouwwoningen. Alle gevonden gebreken worden zorgvuldig genoteerd en mede ondertekend door de opleverende-, uw contractpartij.

Controle tijdens de bouw

Begeleiding van nieuwbouw, verbouw, uitbreiding en uitvoering onderhoudsvoorziening(-en) van een woning.
Keuze voor bouwbegeleiding is grip houden op kwaliteit, het budget, de tijdsplanning en dat er hard en goed gewerkt wordt om een opleverdatum te kunnen halen.